Leesgroepen

Leesgroep boek Antroposofie en astronomie, de Nederlandse vertaling van het boek Astronomie und Anthroposophie van Elisabeth Vreede.

Op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Data in 2020:
– 7 en 21 dec.

Er kunnen nog steeds mensen bij.
Graag inschrijven via het volgende contactformulier of per e-mail o.v.v. leesgroep A&A.

Richtbedrag is € 35,- per bijeenkomst, dat door de deelnemers gezamenlijk bijeen wordt gebracht. Hiervan is € 25,- voor het gebruik  van de bibliotheekruimte in het Vreedehuis. € 5,- gaan naar Silvia voor de verzorging en de organisatie en € 5,- naar het Elisabeth Vreede Instituut. Wanneer we met de groep meer kunnen opbrengen dan € 35,- dan kan met dit geld andere initiatieven in het Vreedehuis worden ondersteund. Wie meer kan geven wordt uitgenodigd dit ook te doen, wie minder kan dragen wordt daardoor de mogelijkheid  geschonken toch deel te nemen. Het gaat eigenlijk om het vinden van de juiste prijs, voor ieder stukje van de keten die te maken heeft met de leesgroep.

Het samen lezen van het boek Antroposofie en Astronomie van Elisabeth Vreede zou op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven. Het mooist zou zijn wanneer we dat met elkaar proberen te ontdekken. De eerste keer gaan we om de beurt hardop lezen totdat iemand degene die voorleest een seintje geeft om iets in te brengen. Dan komen we in gesprek en zo gaat lezen en gesprek om en om verder. Vanuit deze ervaring nemen we gezamenlijk een besluit voor de eerste periode.

Uit mijn ervaring in de ledengroep van de Antroposofische Vereniging in Leiden is het langzame proces van lezen totdat iemand ‘ho’ zegt in het begin een beetje wennen, maar levert wel de meeste inhoud en daardoor verdieping en vervolgens voldoening en sociale cohesie op. Wanneer de groep besluit hiermee door te gaan, heb je het boek niet in een jaar uit. De vraag is natuurlijk of dat gewenst wordt. Zo zal er per groep een andere dynamiek ontstaan, afhankelijk van de deelnemers. Tempo en vorm zullen op deze manier organisch groeien.
Instappen van nieuwe deelnemers kan wanneer de nieuwe deelnemer eerst de al gelezen tekst individueel leest en zich daarna aansluit bij de groep.
Het grote voordeel van lezen in de bibliotheek is natuurlijk de enorme collectie die ons ter beschikking staat tijdens onze middag- of avonduurtjes. Maar hoeveel uitstapjes we maken naar aanverwante literatuur, is natuurlijk weer een groepsproces.
Silvia Rigters.